Menu

Læser analyse / Reader analysis

Vi har en ny læser analyse / We have a new reader analysis

 

De vigtigste tal / The most important figures (English version follows below the Danish version): 

De vigtigste tal fra Conzoom rapporten angivet med index tal, i forhold til landsgennemsnittet.

Geografi: Læserne bor i metropoler - index 148 (side 2 – 3)

Kommuner over index 200 i alfabetisk orden (side 5 – 7): Allerød – 219, Dragør – 208, Egedal – 204, Fredensborg – 320, Furesø – 323, Gentofte – 233, Gribskov – 219, Høje Taastrup - 231, Hørsholm – 378, Lejre – 237, Rudersdal – 355, Tårnby – 258, Vallensbæk – 301

Conzoom typer over index 200 (side 8)

A1 – overskud i hverdagen - 224

D1 – Formue og formåen – 360

D3 – Guldkant på tilværelsen – 201

F1 – Byens puls – 249

F2 – Kulturnauter – 289

Alder: Der er ingen aldersgruppe, hvor Vagabond ligger over index 200, men der er en overrepræsentation fra + 40 år og opefter (side 13).

Formue: Den højeste formue, som Conzoom måler baseret på Danmarks Statistik og Skat er formue på ”Over 3.269.000,-” (side 14). Her ligger Vagabonds læsere i index 199.

Beskæftigelse: Vagabonds læsere topper i kategorien ”Topledere” med index 133 (side 17)

Uddannelse: Vagabonds læsere topper i kategorien ”Lang videregående uddannelse og forskere” med index 172 (side 18)

Boligstørrelse: Den største boligstørrelse, som Conzoom måler, baseret på Erhvervs- og Byggestyrrelsen er ”Over 180 m2”. Her topper Vagabonds læsere med index 161 (side 26)

 

The main figures from The Conzoom report indicated by index numbers, compared to the national average.

Geography: Readers living in metropolises - index 148 (page 2-3)

Municipalities above index 200 in alphabetically order (page 5-7): Allerød - 219, Dragør - 208, Egedal - 204, Fredensborg - 320, Furesø - 323, Gentofte - 233, Gribskov - 219, Høje Taastrup - 231, Hørsholm - 378, Lejre - 237, Rudersdal - 355, Tårnby - 258, Vallensbæk - 301

Conzoom types above index 200 (page 8)

A1 – Surplus in daily life - 224

D1 - Fortune and abilities - 360

D3 - Golden edge on life - 201

F1 - The city's pulse - 249

F2 – Culture seekers - 289

Age: There is no age group where Vagabond is above index 200, but there is an over-representation from + 40 years  (page 13).

Wealth: The highest capital which Conzoom measures, based on Statistics Denmark and The Tax Office, is fortune "Over 3,269,000 DKK" (page 14). Vagabonds readers are in index 199.

Occupation: Vagabonds readers tops in the category "Senior executives" with index 133 (page 17)

Education: Vagabonds readers tops in the category "Longer education and researchers" with index 172 (page 18)

Housing Size: The largest size of houses which Conzoom measures, based on Enterprise and Construction Control Transfiguration is "Above 180 m2". Vagabonds readers peaks with index 161 (page 26)

 

Contact Christian Adamsen for further information

Mail: adamsen@vagabond.info
Cell: + 45 2214 0856