Menu

Annoncer / Advertisement

Vælg mellem hele sider, opslag og tre- og fire-fold / Choose between full pages, spreads and double spreads.

Priser fra 28.000,- / Prices from EURO 3.700 - Rabat / Discount? Afhænger af antal indrykninger / Depends on number of insertions.

 

Spørgsmål / Questions?
Contact Christian Adamsen
Mail: adamsen@vagabond.info

Cell: (+ 45) 2214 0856

Læs mere / Read more

Dansk version (Click på billedet)                                         English version (Click on the photo)